"Tillsammans kan vi göra Svensk industri ännu starkare"


Nästa Forumträff.

4 september

SKF Göteborg


GDPR trädde i kraft 25 maj 2018

Läs vår uppdaterade Personuppgiftspolicy här


Har du önskemål om att besöka något speciellt företag? Kontakta någon av projektledarna

Anders Gullander 070-345 60 66

Gunilla Almling 070-885 87 48

Sven Jirby 070-621 00 72


Har du uppdaterat din e-mailadress??

 

 
 


Du är inte inloggad som medlem. Logga in

Rådgivning & kontakt

Ett antal rådgivare och kontaktpersoner finns tillgängliga inom FörbättringsForum. Avsikten är att via mail eller telefon gratis kunna få tips och idéer inom området. Alla är på olika sätt engagerade i förbättringsarbetet och har olika bakgrund och anställningsförhållanden. En sak har dock alla gemensamt; man brinner för ett aktivt förbättringsarbete.

Råd och tips gratis
Maila eller ring. Råd och tips är gratis. Vill man sedan ta ytterligare steg och engagera en rådgivare för något speciellt ändamål är det i så fall en uppgörelse direkt mellan frågeställaren och rådgivaren.

Om du vill skicka e-post till nedanstående adresser måste du byta ut (a) mot @. Detta för att motverka spam.Projektledare & rådgivare:

Anders Gullander, Projektledare och Rådgivare
Specialområden: Förankring, mål, förbättringsstöd och att jämka ihop fack och arbetsgivare.

Tillsammans med Gunilla Almling ansvarig för FörbättringsForums verksamhet.

Har arbetat med lean och förbättringsprocesser sedan början av 90-talet. Anders specialitet är fallgropar i förändringsarbetet, att driva förankringsprocesser och få olika parter på företaget att dra åt samma håll. Ansvarade under många år för området verksamhetsutveckling på Sveriges Verkstadsindustrier (Teknikföretagen). Var med och startade SAF:s progran Ständiga Förbättringar 1993, Centrum för Ständiga Förbättringar år 2000 och FörbättringsForum 2005.

Under åren 97-98 var Anders utvecklingschef på Arbetslivsinstitutet.

Anders finns också på Centrum för Arbetslivsutveckling (www.arbetslivsutveckling.se)

och som kommunalråd i Värmdö kommun (fram till sept 2016)

Tel 070 345 60 66
anders.gullander(a)forbattringsforum.se

Gunilla Almling, Projektledare och Rådgivare
Specialområden: Nätverk, förbättringsstöd, besökslots

Tillsammans med Anders Gullander ansvarig för FörbättringsForums verksamhet.

Gunilla projektleder våra forumträffar på företag och ansvarar för besökslotsverksamheten. Hjälper gärna till med att analysera förbättringsbehov i företag. Med sin breda erfarenhet från flera olika företag och branscher kan hon skräddarsy den förbättringshjälp ni behöver samt hitta rätt person för insatsen. Gunilla besöker även kontinuerligt företagen i FörbättringsForums nätverk för att stämma av dagsläget och hitta goda förebilder

Gunilla var med och grundade Centrum för ständiga Förbättringar och senare FörbättringsForum. Arbetar i dag också inom Almling Utveckling.

Tel 0708 85 87 48
gunilla.almling(a)forbattringsforum.se

Sven Jirby, Rådgivare och projektledare
Specialområden: Ständiga förbättringar, Sex Sigma, Lean produktion, Tjänsteutveckling

Sven har arbetat med ledarskaps- och verksamhetsutveckling sedan början på 1980-talet inom Ledarna, Operativt Ledarskap AB, SAF:s program för Ständiga Förbättringar, Affärshuset Fakta AB och Sandholm Associates AB. Driver i dag Jirby Verksamhetsutveckling (www.jirby.se)

Sven var examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1993, 1994 och 1995, är utbildad i EFQMs Business Excellence Model, Quality Award samt Lead Auditor för ISO 9000:2000. Sven har bl.a. skrivit "Utveckla ledarskapet och organisationen!", "Ledarskap för kvalitet och produktivitet", "Ledarskap genom ständiga förbättringar" och "Bättre tjänster!". Sven var även en av grundarna av Centrum för Ständiga Förbättringar.

Tel 070-621 00 72
sven.jirby(a)gmail.com


Mats Sjöberg, Rådgivare
Specialområden: TPM, TPS, Lean

Mats har lång erfarenhet från verkstadsindustrin och främst SKF där han var TPM koordinator för SKF Sverige AB. Arbetar idag som konsult på Melior, M Förbättringar AB inom Lean, TPM, TPS och Kaizen /ständiga förbättringar. Andra specialistområden är, förutom de traditionella verktygen, är processledning, organisation och ledarskap.

Tel 070 229 80 05
mats.sjoberg(a)melior.se

Anna Schalin, Rådgivare
Specialområden: Kaizen, inspirationsmöten

Anna har lång erfarenhet av praktiskt Kaizen-arbete inom industrin. Efter att ha tagit med sig erfarenheter hem från Japan och sin personliga kontakt Masaaki Imai, så arbetade Anna i 10 år på Kaizen Institute och hjälpte många företag att införa ständiga förbättringar. Anna var också med och bildade Centrum för Ständiga Förbättringar. Finns i dag som rådgivare inom FörbättringsForum.

Tel 070 915 26 00
a.schalin(a)hotmail.comKatarina Adolfsson, Rådgivare

Specialområde: Verktyg och engagemang för effektivare processer

Katarina är verksamhetsutvecklare med vana och kompetens om strategi-, mål- och förbättringsarbete, verktyg, metoder och struktur för utvecklingsarbete för ökat värde för kund i tillverknings-, tjänste- vårdprocesser.  
En stark egenskap är förmågan att skapa engagemang hos medarbetarna och att göra förbättringsarbetet till en självklarhet i jobbet. Hon har utvecklats inom industrin hos Ericsson AB, verkat som konsult hos en mängd företag inom varierande branscher.

Finns i dag inom Landstinget Sörmland, utvecklingsenheten, som metodstöd för utveckling av vårdens processer

Tel 0766111052
katarina.adolfsson(a)dll.se

Robert Gullander, Rådgivare
Specialområden: Innovationsarbete och innovationsprocesser

Robert har stor erfarenhet av att arbeta med innovationsprocesser och kommersialiseringsprocesser. Han arbetar både med att ta innovationer till marknaden och med att bygga upp innovativa miljöer och strukturer. Hur kan organisationer bli mer innovativa och hur kan innovationerna tas till vara när de väl uppkommer? Dessa är typiska frågor som Robert hanterar.

Robert arbetar till vardags på Serendipity Innovations i Stockholm.

robert.gullander(a)forbattringsforum.se

Peter Almström, Rådgivare
Specialområden: Productivity Potential Assessment (PPA), metodik för produktionsutveckling.

Peter är teknisk doktor inom produktionsutveckling och har doktorerat på metodik för utveckling av produktionssystem med fokus på de tidiga faserna. Han har , tillsammans med Anders Kinnander, tagit fram PPA-metoden och driver arbetet med att utveckla och sprida metoden.

Peter är anställd vid institutionen för material och tillverkningsteknik vid Chalmers tekniska högskola samt vid IMIT, Institute for Management of Innovation and Technology

Tel 031 772 12 83
peter.almstrom(a)chalmers.se

Jan Orvegård, Rådgivare
Specialområden: Sälj/Marknad, Företagsledning, Kvalitets- och verksamhetsutveckling, Strategiarbete, Logistik och Produktion.

Jan har en stor erfarenhet av Lean och Förbättringsprojekt. Förutom att arbeta som konsult i verksamheter är han dessutom en mycket uppskattad föreläsare som inspirerar och utmanar. Tidigare var han VD för C2 Management som verkade för att svenska företag skall bli bättre på att tillvarata idéer från medarbetare, leverantörer och kunder. Jan drivs av att utveckla grupper med målfokusering och engagemang. Han har en bred bas inom olika kompetenser. Lean och ständiga förbättringar har alltid varit tongivande i Jans ledarskap. Tanken ”Det sätt vi gör saker och ting på idag är inte det bästa – det finns alltid ett bättre sätt” – är ett ständigt mantra för Jan.

Jan är VD på Ledeas AB – Leadership & Ideas

Tel 070 529 44 63
jan.orvegard(a)gmail.com


Som medlem får du alltid aktuell information. Du kan nu registrera dig som medlem.

Mer information kontakta någon av projektledarna: Anders Gullander 070-3456066 Gunilla Almling 0708-85 87 48

 

 

Copyright © FörbättringsForum 2005. info@forbattringsforum.se