"Tillsammans kan vi göra Svensk industri ännu starkare"


Nästa Forumträff.

3 april

Scania, Södertälje


GDPR trädde i kraft 25 maj 2018

Läs vår uppdaterade Personuppgiftspolicy här


Har du önskemål om att besöka något speciellt företag? Kontakta någon av projektledarna

Anders Gullander 070-345 60 66

Gunilla Almling 070-885 87 48

Sven Jirby 070-621 00 72


Har du uppdaterat din e-mailadress??

 

 
 


Du är inte inloggad som medlem. Logga in

Forumträffar

Forumträffarna är endast för medlemmar i FörbättringsForum. Medlemskap i FörbättringsForum är gratis. För Forumträffar, seminarier etc tas deltagaravgift ut. Du kan anmäla ditt intresse genom att klicka på anmälan under respektive forumträff eller via e-post för de som ännu inte har en anmälan-länk. Ange då vilken forumträff du vill ha mer information om.

Är det något speciellt företag du som medlem skulle vilja se eller höra mer om? Skicka ett mail till någon av projektledarna så försöker vi sy ihop en aktivitet på just det företaget.

Forumträffar 2019
 Nu håller vi på att planera för höstens aktiviteter. Har du förslag eller idéer så kontakta någon av projektledarna.


3 April 2019: Scania Södertälje
Nya grepp lyfter Scanias produktionssystem ytterligare
Scanias framgångar är resultatet av ett långsiktigt, målmedvetet och effektivt samarbete på samtliga nivåer. Scania produktionssystem, SPS, är i dag ett begrepp och det finns inte många företag som inte vill göra samma resa. Ny tar man ytterligare grepp.
Mer information kommer
Anmälan | Program |
Läs mer. Artikel Bättre Produktivitet


22 Maj 2019: SKF, Göteborg
Nu inför SKF sitt produktionssystem World Wide
För fem år sedan skrev vi om SKF:s Business Excellence där man med ständiga förbättringar bygger en kultur som engagerar samtliga medarbetare. Nu har man gått ett steg längre och inför SKF:s Produktionssystem på alla enheter worldwide.
Anmälan | Artikel Bättre Produktivitet nr 2 2019

-  2019: -
Företagsanpassat:
Hur får vi fart på förbättringsarbetet?

Hur får vi med alla på tåget för ett effektivt förbättringsarbete. Var finns flaskhalsarna om det inte fungerar som det är tänkt. Genom en speciell processorienterad diskussionsmodell vaskas alla faktorer fram som på olika sätt påverkar förbättringsarbetet på det egna företaget. Resultatet innebär svart på vitt vad som är viktigast att ta tag i. Seminariet innebär en effektiv del i förankringen. Samla hela eller delar av personalen.
Mer information | Artikel Framgångsfaktorer | Artikel Förankring

Besökslots
Vi hjälper medlemsföretagen att planera egna studiebesök, knyta kontakter och hjälpa till med att besökarna får ut det mesta möjliga av besöket. Den samlande erfarenhet och kontaktyta inom industrin som vi har inom FörbättringsForum innebär stora möjligheter att "träffa rätt". Kontakta någon av projektledarna.

Som medlem får du alltid aktuell information. Du kan nu registrera dig som medlem.

Forumträffar är endast för medlemmar i Förbättrings- Forum.

 

Copyright © FörbättringsForum 2005. info@forbattringsforum.se