"Tillsammans kan vi göra Svensk industri ännu starkare"


Nästa Forumträff

14 september, GKN Köping.

Planering inför hösten pågår


Har du önskemål om att besöka något speciellt företag? Kontakta någon av projektledarna

Anders Gullander 070-345 60 66

Gunilla Almling 070-885 87 48

Sven Jirby 070-621 82 09


Om du inte får mail från Förbättringsforum så kan det bero på att den spärras av någon anledning. Kontakta din IT-support.

Det kan ju också bero på att du ändrat mailadress utan att meddela Förbättringsforum. Du kan själv logga in och ändra. Annars kan du kontakta oss så fixar vi det. 

 
 


Du är inte inloggad som medlem. Logga in

Forumträffar

Forumträffarna är endast för medlemmar i FörbättringsForum. Medlemskap i FörbättringsForum är gratis. För Forumträffar, seminarier etc tas deltagaravgift ut. Du kan anmäla ditt intresse genom att klicka på anmälan under respektive forumträff eller via e-post för de som ännu inte har en anmälan-länk. Ange då vilken forumträff du vill ha mer information om.

Är det något speciellt företag du som medlem skulle vilja se eller höra mer om? Skicka ett mail till någon av projektledarna så försöker vi sy ihop en aktivitet på just det företaget.

Forumträffar 2017
 Nu håller vi på att planera för höstens aktiviteter.


14 September 2017: GKN, Köping
Strukturerad och långsiktig planering för införande av lean
GKN arbetar strategiskt och långsiktigt med lean och upprättar 5-årsplaner. År 2015 jobbade man mycket framgångsrikt med att stabilisera processerna, med SMED och med stopptidsanalyser (Year of Stability). År 2016 tittade man extra på materialflöden och logiska flöden. (Year of Flow). I år fokuserar man ledtider och förenklingar för att kunna arbeta smartare och snabbare. (Year of Leadtime)
Fabriken i Köping är på väg att eliminera truckar; målet är satt till 2019 - och ersätta dem med andra lösningar. En av dessa är förarlösa s k Laser Guided Vehicles eller ”mjölktåg” med upp till sex vagnar.
Sedan ett antal år är förrådet helt automatiserat. Material som anländer till fabriken lossas utifrån och tas om hand av ett conveyer-line där godset scannas, identifieras, vägs, kontrolleras och placeras i ett helt automatförråd.
GKN är en internationell industrikoncern som startade i England redan 1759. I dag sysselsätter GKN cirka 55 000 anställda i mer än 30 länder.
Anmälan | Läs mer Artikel Bättre Produktivitet

18 Oktober 2017: Absolute Company, Åhus
Forumträff (prel)
Mer information kommer

6 December 2017: Saab Aeronautics, Linköping
Forumträff (prel)
Mer information kommer

-  2017: -
Företagsanpassat:
Hur får vi fart på förbättringsarbetet?

Hur får vi med alla på tåget för ett effektivt förbättringsarbete. Hur startar vi bäst upp förändringen. Var finns flaskhalsarna om det inte fungerar som det är tänkt. Genom en speciell processorienterad diskussionsmodell vaskas alla faktorer fram som på olika sätt påverkar förbättringsarbetet på det egna företaget. Resultatet innebär svart på vitt vad som är viktigast att ta tag i. Seminariet innebär en effektiv del i förankringen. Samla hela eller delar av personalen.
Mer information | Artikel Framgångsfaktorer | Artikel Förankring

Besökslots
Vi hjälper medlemsföretagen att planera egna studiebesök, knyta kontakter och hjälpa till med att besökarna får ut det mesta möjliga av besöket. Den samlande erfarenhet och kontaktyta inom industrin som vi har inom FörbättringsForum innebär stora möjligheter att "träffa rätt". Kontakta någon av projektledarna.

Som medlem får du alltid aktuell information. Du kan nu registrera dig som medlem.

Forumträffar är endast för medlemmar i Förbättrings- Forum.

 

Copyright © FörbättringsForum 2005. info@forbattringsforum.se